« Quay lại

Công ty Dệt May 7

Cập Nhật

GIAO LƯU CUỐI NĂM VỚI KHÁCH HÀNG

Công ty Dệt May 7 là một đối tác "khó tính", nhiều năm qua đã chọn công ty chúng tôi thực hiện nhiều những công trình về nồi hơi, bình áp lực, đường ống cấp hơi trong công nghệ dệt, nhuộm, hồ mắc, nồi dầu tải nhiệt trong công nghệ căng kim định hình vải. Nhờ có sự quan tâm, sáng suốt của vị giám đốc, ban lãnh đạo, tập thể CBCNV ở đây trở thành một khối thống nhất, công ty luôn phát triển vững mạnh .


"ĐỐI TÁC" - Với công ty chúng tôi (Nồi hơi Minh Huệ) chỉ muốn gọi là "BẠN HÀNG" bởi mỗi khi khách hàng đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi sẽ trở thành những bạn hàng tin cậy. (Hình ảnh trên là đại diện của hai công ty nhân ngày mừng công)

hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
Hình 10
Hình 9
Hình 8
Hình 7
Hình 6
Hình 5
Hình 4
Hình 3
Hình 2
Hình 1