« Quay lại

Công ty CP Thiên Tân

Cập Nhật

Công ty CP Thiên Tân được đặt tại một khu vực thưa dân với không gian rộng nằm giữa hai thành phố Tuy Hòa và Quy Nhơn, tưởng như khó khăn về lao động nhưng thực tế giám đốc nhà máy (Minh Đăng) đã có nhiều kinh nghiệm về quản lý con người,sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, CBCNV ở đây rất yêu mến nhà máy, nhiệt tình trong lao động sản xuất, vì vậy ngay từ khi thành lập vào những thời kỳ bất ổn về giá cả đầu vào, đầu ra mà công ty Thiên Tân vẫn là "ngôi sao" trong ngành chế biến hạt điều xuất khẩu.

hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
Hình 10
Hình 9
Hình 8
Hình 7
Hình 6
Hình 5
Hình 4
Hình 3
Hình 2
Hình 1