« Quay lại

Cách vệ Sinh và Duy tu Nồi hơi – Lò hơi – Boiler đốt dầu

Cập Nhật

1. Vệ sinh nồi hơi đốt dầu:

- Tuỳ theo chất lượng nước cấp mà quyết định chu kỳ vệ sinh cáu bẩn trong nồi hơi thông thường từ 3 ¸ 6 tháng / lần.

- Vệ sinh bên trong lò đựơc thực hiện bằng phương pháp hoá chất.

- Hoá chất được sử dụng để xử lý cáu bẩn thích hợp cho nồi hơi là dung dịch NaOH 2%. Đổ đầy dung dịch NaOH vào nồi hơi và đun đến áp suất từ 1 ¸ 3 kg/cm2 duy trì từ 12 – 14 h hoặc lâu hơn nữa tuỳ độ dày của lớp cáu bẩn. Sau khi tháo dung dịch NaOH ra khỏi nồi thì cấp nước rửa nồi.

- Việc xử lý bằng hoá chất phải do cán bộ am hiểu về hoá chất chủ trì.

2. Duy tu lò hơi đốt dầu :

- Cứ 1 tháng vận hành phải kiểm tra lại toàn bộ nồi hơi 1 lần. Chú ý các loại van, ống thuỷ, áp kế, hệ thống cấp nước,hệ thống đốt nhiên liệu...

- Tháo vòi dầu kiểm tra các phần chịu áp lực và phần vữa SAMOT xem có hư hỏng không. Nếu bị hư hỏng cần khắc phục, thay thế.

Từ 3 - 6 tháng vận hành phải ngừng nồi kiểm tra sửa chữa toàn diện, kết hợp vệ sinh cáu cặn cho nồi.

- Nồi phải ngừng vận hành ngay nếu có hiện tượng hư hỏng các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng.

- Hết hạn sử dụng vận hành nồi hơi ( theo giấy phép của thanh tra kỹ thuật an toàn về nồi hơi). Ngừng vận hành nồi để tiến hành kiểm tra, sửa chữa và đăng kiểm để sử dụng tiếp.

- Việc sửa chữa vừa và lớn nồi hơi phải do các cá nhân và đơn vị được pháp lý nhà nước công nhận và phải tuân thủ theo đúng TCVN :

+ TCVN 6004 : 1995

+ TCVN 6005 : 1995

+ TCVN 6006 : 1995

+ TCVN 6007 : 1995

+ TCVN 6008 : 1995

+ TCVN 7704 : 2007

+ TCVN 8366 : 2010

- Việc thay đổi kết cấu và nguyên lý của nồi hơi phải được Phòng thiết kế của Công ty TNHH Trung Quân chấp nhận. Nếu cơ sở sử dụng tự ý thay đổi thì mọi trách nhiệm thuộc về cơ sở đó.

hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
hinh
Hình 10
Hình 9
Hình 8
Hình 7
Hình 6
Hình 5
Hình 4
Hình 3
Hình 2
Hình 1